Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee Wireless PoC Guide V1.0-VN

2021-11-01 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

 

   

 

 

A picture containing text, clipart

Description automatically generated
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hướng dẫn Chứng minh Khái niệm Thiết bị Không dâyReyee

V1.0

 

 

 

 

 

Ruijie Networks

Fuzhou, Trung Quốc


Tuyên bố bản quyền

Ruijie Networks©2021

Ruijie Networks bảo lưu mọiquyền đối với tài liệu này. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, trích dẫn, saolưu, sửa đổi, chuyển giao, chuyển ngữ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại đốivới toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu này, dưới mọi hình thức hoặcphương tiện, khi chưa sự đồng ý trước bằng văn bản của Ruijie Networks.

Tuyênbố miễn trừ

Tài liệu này được cungcấp “nguyên trạng”. Nội dung của tài liệu này có thể bị thay đổi mà không cầnthông báo trước. Vui lòng nhận thông tin mới nhất qua trang web của RuijieNetworks. Ruijie Networks nỗ lực đảm bảo tính chính xác của nội dung và miễntrừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất và thiệt hại gây ra donội dung bị thiếu sót, không chính xác hoặc sai sót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩmcủa chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lời nói đầu

Tài liệu này cung cấp hướngdẫn kỹ thuật để giúp các kỹ sư thử nghiệm sản phẩm Wireless Tài liệu này có thể chứa các kịch bản, cấu hình, lệnh,ảnh chụp màn hình, sơ đồ mạng và mọi tài liệu liên quan. Tài liệu này có thểkhông giúp giải quyết tình huống tương tự do các điều kiện thực tế có sự khácbiệt.

Đối tượng

l  Kỹ sư mạng

l  Quản trịmạng

 

Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật

l  Trang webcủa Ruijie Networks: http://www.ruijienetworks.com

l  Cổng dịchvụ Ruijie: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Sn sàng báo cáo li và cung cp li khuyên trong bt k hướng dn s dng nào ca Ruijie qua Cng dch v Ruijie

 

Tài liệu liên quan

Tài liu

Mô t

Tham chiếu lệnh

Mô tả các lệnh cấu hình liên quan, bao gồm chế độ lệnh, mô tả tham số, hướng dẫn sử dụng và các ví dụ liên quan.

Hướng dẫn tham chiếu và lắp đặt phần cứng

Mô tả các chức năng và tính năng vật lý, cung cấp các bước lắp đặt thiết bị, khắc phục sự cố phần cứng, thông số kỹ thuật của mô-đun, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dây cáp và đầu nối.

 

Lịch sử sửa đổi

Ngày

Nội dung sửa đổi

Người sửa đổi

28/5/2021

Xuất bản lần đầu V1.0

Ruijie GTAC


 

Mục lục

Lời nói đầu.. 3

1. Danh sách thử nghiệmthiết bị không dây của Ruijie. 6

2. Danh sách thử nghiệmthiết bị không dây. 8

2.1 Quản lý. 8

2.1.1 eWeb. 8

2.2 Tính năng cơ bản. 9

2.2.1 VLAN trên cổngLAN. 9

2.2.2 Chuyển vùng. 10

2.2.3 Thử nghiệm độphủ sóng. 14

2.2.4 Thử nghiệm hiệusuất 18

2.2.5 Danh sách đen/Danhsách trắng. 24

2.2.6 Wi-Fi dành chokhách. 26

2.2.7 Mã quốc gia. 28

2.3       Bridgekhông dây. 30

2.2.1 eWeb. 30

2.2.2 PTP. 31

2.2.3 PTMP. 34

2.2.4 Cài đặt kênh vàđộ rộng. 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Danh sách thử nghiệm thiết bịkhông dây của Ruijie

Danh mục

Mục thử nghiệm

Mô tả

Đạt

Không đạt

Quản lý

Trang WEB

Mở trang WEB và đăng nhập vào thiết bị thành công

 

 

Tính năng cơ bản

VLAN trên cổng LAN

Tạo VLAN qua cổng LAN

 

Chuyển vùng

Thử nghiệm tính năng chuyển vùng giữa các sản phẩm AP Reyee

 

 

Thử nghiệm độ phủ sóng

Thử nghiệm độ phủ sóng của AP Reyee

 

 

Thử nghiệm hiệu suất

Thử nghiệm thông lượng tối đa

 

 

Danh sách đen/Danh sách trắng

Thử nghiệm tính năng Danh sách đen/Danh sách trắng

 

 

Wi-Fi dành cho khách 

Thiết lập Wi-Fi dành cho khách để cho phép khách sử dụng và chặn truy cập vào các mạng khác

 

 

Kiểm soát luồng

Thiết lập giới hạn để Kiểm soát toàn bộ hoặc từng luồng lưu lượng riêng của khách hàng

 

 

Mã quốc gia

Kiểm tra xem có thể tự động khớp các tùy chọn của kênh 5G khi đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác không.

 

 

Trang WEB trên EST

Mở trang WEB và đăng nhập vào EST thành công

 

 

PTP EST

EST310 bao gồm 2 thiết bị được ghép cặp theo mặc định và có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ cấu hình nào

 

 

 

PTMP EST

Hỗ trợ bridging PTMP (1 thiết bị ghi và nhiều camera)

 

 

Cài đặt kênh EST và độ rộng

AP tự động đồng bộ hóa cấu hình kênh với CPE

 

 

 

 

Lưu ý: Trước khi Chứng minh Khái niệm (PoC),vui lòng kiểm tra xem Thiết bị không dây Reyee của bạn đã được nâng cấp lênphiên bản phần mềm mới nhất qua eWEB chưa. Dưới đây là ví dụ minh họa về cáchthức kiểm tra phiên bản phần mềm.

 


1.    Các bước đểđăng nhập eWEB được mô tả trong phần 2.1.1 (Trang tiếp theo).

2.    Dưới đây làví dụ về switch mẫu RG-RAP2200(F).

3.    Cổng eWEB cóthể thay đổi tùy theo loại mẫu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Danh sách thử nghiệm thiết bịkhông dây

1.1 Quản lý

1.1.1 eWeb

Dự án thử nghiệm

eWeb

Mục đích thử nghiệm

M trình duyt web và đăng nhp thành công vào giao din qun lý

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

A picture containing diagram

Description automatically generated

1.    Kết nối PC với AP của thiết bị không dây Reyee bằng cáp mạng như hình minh họa ở trên. (trong ví dụ này, cổng LAN2 được kết nối)

 

2.    Chọn chế độ DHCP trên PC để lấy địa chỉ IP.

Trong ví dụ này, địa chỉ IP của PC là 192.168.110.52.

 

3.    Nhập IP của AP Reyee là 192.168.110.39 vào trình duyệt

Trình duyệt được sử dụng phải là IE và các trình duyệt chính khác và mở chế độ tương thích.Graphical user interface, application

Description automatically generated

4.    Xác thực quyền truy cập trang Web. (Hiển thị cổng như bên trên)

Hồ sơ đo được

Đăng nhập vào eWeb thành công

Kết luận

Có thể dễ dàng mở eWeb bằng cách nhập 192.168.110.39 trên trình duyệt

 

1.2 Tínhnăng cơ bản

1.2.1 VLAN trên cổng LAN

Dự án thử nghiệm

VLAN trên cổng LAN

Mục đích thử nghiệm

Tạo VLAN qua cổng LAN

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Bật nguồn AP Reyee, kết nối AP với PC1 bằng cáp mạng

A picture containing diagram

Description automatically generated

2.    Trong tab Wireless/LAN Ports (Thiết bị không dây/Cổng LAN), nhập ID VLAN để thiết lập VLAN mới

Sau đó, nhấp vào nút Save (Lưu) để lưu cài đặt.

(Trong ví dụ này, VLAN 100 được tạo ra).

 

Hồ sơ đo được

Trong ví dụ này, VLAN 1 và VLAN 2 được tạo tương ứng

Kết luận

Nhờ tận dụng VLAN trên cổng LAN, chúng ta có thể dễ dàng kích hoạt nhiều mạng cục bộ ảo

1.2.2 Chuyển vùng

Dự án thử nghiệm

Chuyển vùng

Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm tính năng chuyển vùng giữa các sản phẩm AP Reyee

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

1. Kết nối hai AP với EG. (Trong ví dụ này, lưu ý rằng AP1 và AP2 được lắp đặt trong các phòng khác nhau)

 

2.    Tạo Wi-Fi đầu tiên từ AP1 trong tab cấu hình Wireless (Thiết bị không dây) > WiFi như hình minh họa bên dưới

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.    Chọn một thiết bị và kết nối với Wi-Fi đã tạo ở trên

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Trong ví dụ này, iPhone được kết nối với Wi-Fi này.

4.    Tương tự như vậy, tạo Wi-Fi tương tự từ AP2 trong tab cấu hình Wireless (Thiết bị không dây) > WiFi như hình minh họa bên dưới. Nếu chuyển vùng L3, bạn cần kích hoạt nút chuyển vùng L3 trên eWeb

 

5.    Lúc này, hãy đi vào phòng lắp đặt AP2 và kết nối với Wi-Fi thứ 2 đã tạo ở trên. Sau đó quay trở lại phòng lắp đặt AP1

 

6.    Thử sử dụng Wi-Fi MoHo để thử nghiệm tính năng chuyển vùng và ghi lại trạng thái chuyển vùng cũng như độ trễ

Hồ sơ đo được

Khi tiến lại gần AP1, Wi-Fi tự động chuyển đổi từ Wi-Fi đầu tiên sang Wi-Fi thứ hai

Kết luận

Nhờ tận dụng tính năng Chuyển vùng, Wi-Fi được kết nối với thiết bị của người dùng có thể tự động chuyển sang Wi-Fi gần kề khác

 

1.2.3 Thử nghiệm độ phủ sóng

Dự án thử nghiệm

Độ phủ sóng của AP

Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm độ phủ sóng của AP Reyee

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1.    Kết nối 1 AP với EG

 

2.    Tạo SSID trên băng tần kép, định cấu hình công suất AP thành Cao

3.    Kết nối AP với SSID ở một khoảng cách khác và có vật cản. Thử nghiệm RSSI bằng Wi-Fi MoHo và kiểm tra thông lượng bằng ứng dụng Speedtest

 

Hồ sơ đo được

Ghi lại kết quả của 3 lần thử nghiệm

Khoảng cách

RSSI

Tải xuống

Tải lên

1

10 M

2

20 M

-62 dBm

12,62

0,76

3

30 M

Trung bình

Kết luận

 

 

1.2.4 Thử nghiệm hiệu suất

Dự án thử nghiệm

Thử nghiệm hiệu suất

Mục đích thử nghiệm

Thử nghiệm thông lượng tối đa

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1.    Kết nối 1 AP với EG

 

2.    Tạo Wi-Fi (5G), thiết lập băng thông về 80 MHz

3.    Chọn kênh hoạt động tốt nhất bằng Wi-Fi MoHo

4.    Kết nối điện thoại với AP, đảm bảo khoảng cách giữa điện thoại và AP nằm trong bán kính ba mét, kiểm tra RSSI trên Wi-Fi MoHo

(RSSI > -50 hoạt động tốt hơn)

5.    Kiểm tra tốc độ liên kết trên AP, đối với 5G 11ac, tốc độ liên kết cần đạt mức 866 M

6.    Mở Speedtest và ghi lại kết quả kiểm tra

Hồ sơ đo được

 

Mẫu AP

ping

tải lên

tải xuống

1

20 ms

500 Mbps

475 Mbps

2

3

Trung bình

Kết luận

 

 

1.2.5 Danh sách đen/Danh sách trắng

Dự án thử nghiệm

Danh sách đen/Danh sách trắng

Mục đích thử nghiệm

Sau khi bật tính năng Danh sách đen/Danh sách trắng, có thể lọc người dùng đang yêu cầu truy cập Wi-Fi. (Ví dụ) thử nghiệm để xác nhận xem người dùng trong danh sách đen có thể truy cập Wi-Fi thành công hay không.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

 

A picture containing diagram

Description automatically generated

1.    Trước khi thực hiện thử nghiệm này, trước tiên tạo Wi-Fi từ tab Wi-Fi

Trong ví dụ này, SSID PoCGuideTest của Wi-Fi được thiết lập như hình bên dưới.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

2.    Mở Danh sách đen/Danh sách trắng qua eWeb

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

3.    Chọn mục đầu tiên như hình bên dưới

 

4.    Nhấp vào +Add (+Thêm). Graphical user interface, application

Description automatically generated

Sau đó, thêm địa chỉ MAC của thiết bị vào danh sách đen, rồi nhấp vào OK để lưu cấu hình

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

5.    Kiểm tra xem thiết bị được thêm vào danh sách đen có thể thành công truy cập Wi-Fi được tạo từ AP Reyee này hay không

Trong ví dụ này, có thể thấy rằng Wi-Fi được tạo trước đó không cho phép thiết bị trong danh sách đen truy cập mạng. (Như hình bên dưới)

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Hồ sơ đo được

Sau khi thiết bị được thêm vào danh sách đen, quyền truy cập Wi-Fi không còn khả dụng.

Kết luận

Bằng cách tạo Danh sách đen/Danh sách trắng, chúng ta có thể dễ dàng quản lý nhóm khách hàng có thể truy cập vào Wi-Fi.

 

 

1.2.6 Wi-Fi dành cho khách

Dự án thử nghiệm

Wi-Fi dành cho khách

Mục đích thử nghiệm

Thiết lập một Wi-Fi dành cho khách để cho phép khách truy cập tạm thời vào Wi-Fi

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

A picture containing diagram

Description automatically generated

1.    Mở cấu hình Wi-Fi dành cho khách từ menu Wireless (Thiết bị không dây) > WiFi

 

2.    Bật chức năng Guest Wi-Fi (Wi-Fi dành cho khách), sau đó nhập SSID của Wi-Fi dành cho khách. Cài đặt khác không bắt buộc. Sau đó, nhấp vào Save (Lưu) để tạo Wi-Fi dành cho khách này

Trong ví dụ này, SSID của Wi-Fi dành cho khách là @Guest-2021 như hình minh họa bên dưới. Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.    Chọn một thiết bị để kết nối với Wi-Fi dành cho khách đã tạo ở trên

   Kết quả mong đợi:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated 

4.    Thử gửi lệnh ping đến một người dùng khác cũng kết nối với SSID khác

Hồ sơ đo được

Sau khi tạo Wi-Fi dành cho khách là @Guest-2021, khách có thể truy cập vào Wi-Fi dành cho khách thành công.

Kết luận

Tính năng Wi-Fi dành cho khách trên Thiết bị không dây Reyee đem đến cho khách trải nghiệm người dùng thân thiện

1.2.7 Mã quốc gia

Dự án thử nghiệm

Mã quốc gia

Mục đích thử nghiệm

Kiểm tra xem có thể tự động khớp các tùy chọn của kênh 5G khi đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác không.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

A picture containing diagram

Description automatically generated

1.    Trong tab Wireless (Thiết bị không dây) > Radio Frequency (Tần số vô tuyến), chọn China (CN) (Trung Quốc) từ danh sách Quốc gia/Khu vực, sau đó nhấp vào Save (Lưu)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.    Trong tab Wireless (Thiết bị không dây) > APs , nhấp vào Manage (Quản lý) để mở cấu hình của AP Reyee

Graphical user interface, application

Description automatically generated

3.    Sau đó, mở tab Wireless (Thiết bị không dây) > Radio Frequency (Tần số vô tuyến)Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

4.    Lúc này, chúng ta có thể thấy rằng 5G Channel (Kênh 5G) được chuẩn bị riêng cho Trung Quốc (CN)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

5.    Tương tự, chúng ta thực hiện theo quy trình ở trên nhưng đổi mã quốc gia từ Trung Quốc (CN) thành Nhật Bản (JP)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Sau đó, chúng ta nhận được kết quả như sau

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Ở đây, có thể thấy rằng tùy chọn cho 5G Channel (Kênh 5G) tự động đổi sang Nhật Bản

Hồ sơ đo được

Khi chuyển đổi mã quốc gia từ Trung Quốc (CN) sang Nhật Bản, các tùy chọn có sẵn của Kênh 5G cũng thay đổi theo.  

Kết luận

Với tính năng mã quốc gia được tích hợp, các tùy chọn kênh 5G có thể tự động thay đổi cho phù hợp khi đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác.

 

1.3  Bridge không dây

1.2.1 eWeb

Dự án thử nghiệm

eWeb

Mục đích thử nghiệm

Mở trang WEB và đăng nhập vào EST thành công

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Kết nối PC với EST qua cáp mạng như hình minh họa ở trên. (trong ví dụ này, cổng Gi0/3 được kết nối)

2. Chỉ định IP 10.44.77.201/24 cho PC

3. Nhập IP mặc định của EST 10.44.77.254 vào trình duyệt

4. Xác thực quyền truy cập trang Web. (Hiển thị cổng như bên trên)

Hồ sơ đo được

Đăng nhập eWeb thành công

Kết luận

Có thể dễ dàng mở eWeb bằng cách nhập 10.44.77.254 trên trình duyệt

 

1.2.2 PTP

Dự án thử nghiệm

Không cấu hình

Mục đích thử nghiệm

EST310 bao gồm 2 thiết bị được ghép cặp theo mặc định và có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ cấu hình nào

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Bật nguồn cả 2 thiết bị

2.    Đảm bảo rằng khoảng cách giữa 2 thiết bị nằm trong bán kính 1 km. Nếu có vật cản, bạn nên định cấu hình khoảng cách thành 3 km

Lưu ý:

Khoảng cách 3 km này không phải là khoảng cách vật lý mà thuộc phạm trù logic. Sau khi được cấu hình thành 3 km, EST310 có thể nối mạng tốt hơn

3.    Kiểm tra RSSI ở phía CPE

 

4.    Nên chọn kênh không phải DFS (36-48/149-165) để duy trì kết nối WDS

5.    Quan sát xem chỉ báo trên thiết bị có bình thường không và đăng nhập vào eWeb của thiết bị để xác nhận

6.    Kết nối uplink EST với Internet và thử nghiệm

Hồ sơ đo được

NVR có thể thu thập thông tin video của IP camera như bình thường

Kết luận

WDS EST310 tự động kết nối thành công

 

1.2.3 PTMP

Dự án thử nghiệm

PTMP

Mục đích thử nghiệm

Hỗ trợ bridging PTMP (1 thiết bị ghi và nhiều camera)

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Đảm bảo 2 thiết bị đã hoàn tất bridging PTP

2.    Truy cập vào một thiết bị khác; nếu thiết bị ở chế độ AP, cần chuyển thiết bị đó về chế độ CPE

 

3.    Quét SSID WDS của AP, chọn và lưu

4.    Sau khi CPE kết nối với AP thành công, kiểm tra trên eWeb

Hồ sơ đo được

NVR có thể thu thập tất cả thông tin video của IP camera đang kết nối bình thường với toàn bộ CPE

Kết luận

EST350 hỗ trợ PTMP

 

1.2.4 Cài đặt kênh và độ rộng

Dự án thử nghiệm

Cài đặt kênh và độ rộng

Mục đích thử nghiệm

AP tự động đồng bộ hóa cấu hình kênh với CPE

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Đảm bảo 2 thiết bị đã hoàn tất bridging PTP

2.    Đổi kênh và độ rộng trên thiết bị AP

3.    Kiểm tra kênh trên thiết bị CPE

Hồ sơ đo được

Thử đổi kênh trên thiết bị AP và kiểm tra xem thiết bị CPE có thể tự động thay đổi hay không

Kết luận

Kênh của thiết bị CPE sẽ tự động thay đổi theo AP và liên kết WDS sẽ bị ngắt

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support