Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee EG PoC Guide V1.0-TR

2021-11-03 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

   

 

 

A picture containing text, clipartDescription automatically generated
 

 

 

 

 


RG-EG105GV2-20201217 (1)

Reyee EGKavram Kanıtı (PoC) Kılavuzu

V1.0

 

 

 

RuijieNetworks

Fuzhou,Çin

 

Telif Hakkı Bildirimi

Ruijie Networks©2021

Bu dokümanın tüm telifhakları Ruijie Networks tarafından saklı tutulur. Hiçbir şekilde ve ne sebepleolursa olsun, Ruijie Networks'ün önceden yazılı izni alınmadan, bu dokümanın yada bu doküman herhangi bir kısmının, herhangi bir şekilde çoğaltılması,alıntılanması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, yayınlanması,tercüme edilmesi veya ticari olarak kullanılması yasaklanmıştır.

MuafiyetBildirimi

Budoküman, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan "olduğu gibi" sağlanmıştır.Bu dokümanın içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.Doküman ile ilgili son bilgileri, lütfen Ruijie Networks web sitesinden eldeediniz. İçerik doğruluğunu temin etmek için Ruijie Networks elinden gelençabayı göstermiştir ancak noksanlıklar, tutarsızlıklar veya hatalardankaynaklanan kayıplar ve zararlar için hiç bir sorumlulukyüklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünlerimizi kullandığınıziçin teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Önsöz

Bu Doküman, mühendislereAnahtar (Switch) ürünlerini test ederken yardımcı olmak amacıyla teknikyönlendirme sağlar. Bu Doküman; senaryolar, yapılandırma, komutlar, ekrangörüntüleri, topoloji ve diğer ilgili materyalleri içerir. Bu Doküman gerçekkoşullar altında farklılıklardan ötürü benzer bir durumun çözümüne yardımcıolmayabilir.

Hedef Kitle

l  AğMühendisleri

l  AğYöneticisi (Admin)

 

Teknik Yardım Almak İçin

l  RuijieNetworks Web Sitesi: http://www.ruijienetworks.com

l  RuijieHizmet Portalı: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Lütfenherhangi bir Ruijie El Kitabı hakkında tavsiyelerde bulunmak ve hatalarıraporlamak için Ruijie Hizmet Portalına başvurunuz.

 

İlgili Dokümanlar

Dokümanlar

Açıklama

Komut Referansı

Komut modları, parametre açıklamaları, kullanım kılavuzları ve ilgili örnekleri içeren yapılandırma komutlarını açıklar.

Donanım Kurulum ve Referans Kılavuzu

İşlevsel ve fiziksel özellikleri açıklar ve cihaz kurulum adımlarını, donanım sorun giderme işlemlerini, modül teknik özelliklerini ve kablolar ve konektörler için kullanım kılavuzlarını ve özelliklerini sağlar.

 

Revizyon Geçmişi

Tarih

İçerik değişiklikleri

Gözden Geçiren

2021.6.10

İlk yayınlanma V1.0

Ruijie GTAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler

 

Önsöz........................................................................................................................... 3

1.     Reyee EG Test Listesi..................................................................................... 3

2.     Ağ Geçidi Test Listeleri................................................................................... 5

2.1       Yönetim....................................................................................................... 5

2.1.1     eWEB.......................................................................................................... 5

2.2.      Temel Özellikler........................................................................................... 7

2.2.1     DHCP Sunucusu......................................................................................... 7

2.2.2     WAN uplink................................................................................................. 9

2.2.3     Dual-WAN uplink....................................................................................... 12

2.2.4     LAN Port VLAN......................................................................................... 14

2.2.5     IPsec VPN................................................................................................. 16

2.2.6     L2TP VPN.................................................................................................. 22

2.2.7     PPTP VPN................................................................................................. 25

2.2.8     Akış Kontrolü............................................................................................ 28

2.3       Davranış.................................................................................................... 32

2.3.1     Uygulama kontrolü.................................................................................... 32

2.3.2     Web sitesi yönetimi................................................................................... 33

2.3.3     Erişim denetimi......................................................................................... 35

2.4       Kimlik Doğrulama.................................................................................... 38

2.4.1     Cloud Kimlik Doğrulama (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama).............. 38

2.5       Gelişmiş.................................................................................................... 43

2.5.1     Port eşleme (mapping).............................................................................. 43

2.5.2     Paket yakalama (capture).......................................................................... 45

2.5.3     PPPoE Sunucusu...................................................................................... 47


 

.  ReyeeEG Test Listesi

Kategori

Test Öğesi

Açıklama

Geçti

Başarısız

Yönetim

eWeb

WEB'in etkinleştirilmesi ve Ağ Geçidine başarılı bir biçimde oturum açılması

 

 

Temel Özellikler

DHCP Sunucusu

PC’nin IP adresini başarılı bir biçimde alıp alamadığının doğrulanması testi

 

 

 

WAN uplink

WAN portu; DHCP veya Statik veya PPPoE yoluyla IP alabilir

 

 

İleri Düzey

Dual-WAN uplink

 

Ağ Geçidi üzerinde Dual-WAN uplink'in etkinleştirilmesi

Dual-WAN uplink üzerinden geçen trafik olup olmadığının kontrolü testi

 

 

LAN Port VLAN

 

LAN portu üzerinde VLAN’ın etiketlenmesinin (tag) etkinleştirilmesi

LAN portu üzerinde VLAN etiketlemenin (tag) DHCP tarafından kullanılabilir olup olmadığının doğrulanması testi

 

 

IPsec VPN

Yönlendiriciler arasında IPsec VPN’nin başarılı bir biçimde kurulması

 

 

L2TP VPN

Yönlendiriciler arasında L2TP VPN’nin başarılı bir biçimde kurulması

 

 

PPTP VPN

Yönlendiriciler arasında PPTP VPN’nin başarılı bir biçimde kurulması

 

 

Davranış

Uygulama kontrolü

Ağ geçidi üzerinde uygulama yönetiminin test edilmesi

 

 

Web sitesi yönetimi

Web sitesi engelleme testi

 

 

Erişim denetimi

Erişim denetimi etkisini elde etmek için ACL oluşturulması (IP-tabanlı ve MAC-tabanlı).

 

 

Kimlik Doğrulama

Cloud Kimlik Doğrulama (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama)

Ağ Geçidi üzerinde Cloud Kimlik Doğrulamanın test edilmesi (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama)

 

 

Gelişmiş

Port eşleme (mapping)

Ağ Geçidi üzerinde Port eşlemenin (mapping) etkinleştirilmesi (Extra-net kullanıcıları intranet cihazlarının web yapılandırma arayüzüne erişebilirler.)

 

 

Paket yakalama (capture)

Ping paketinin yakalanabildiğinin doğrulanması testi

 

 

PPPoE Sunucusu

 

PPPoE Sunucu özelliği testi

 

 

Not: Kavram Kanıtı(PoC) öncesinde, lütfen eWEB yoluyla EG’nin en son firmware versiyonunayükseltilmiş olduğundan emin olun; firmware versiyonunun kontrol edilmesinedair örnek aşağıda verilmiştir.

 

1.    eWEB’eoturum açma adımları Bölüm 2.1.1’de açıklanmıştır (Sonraki sayfa).

2.    Aşağıdakiörnek EG 105G yönlendirici modeli için verilmiştir.

3.     eWEBarayüzü model türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  AğGeçidi Test Listeleri

1.1     Yönetim

1.1.1   eWEB

Test projesi

eWeb

Testin amacı

WEB'in etkinleştirilmesi ve Ağ Geçidine başarılı bir biçimde oturum açılması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. PC’yi yukarıda gösterildiği gibi ağ kablosu ile Ağ Geçidine bağlayın. (bu örnekte, port LAN0 bağlıdır)

2. PC, LAN0'a bağlandığında DHCP yoluyla IP'yi alacaktır (bu örnekte, DHCP sunucusu, Ağ Geçidi üzerinde kurulmuştur)

3. Tarayıcıya Ağ Geçidinin varsayılan IP’sini 192.168.110.1 olarak girin. (Ağ Geçidinin varsayılan IP’si 192.168.110.1 veya 10.44.77.254'dür. Bu örnekte, Ağ Geçidi IP'si 192.168.110.1’dir)

Tarayıcı, Internet Explorer (IE) ve diğer ana tarayıcılardan biri olmalı ve uyumluluk modu (compatibility mode) açılmalıdır.

4. Web erişimini doğrulayın. (Beklenen arayüz aşağıda gösterilmiştir.)

Ölçüm kaydı

eWeb’e başarılı bir biçimde oturum açılması.

Testin sonucu

eWeb, tarayıcı yoluyla 192.168.110.1 girilerek kolayca açılabilir.

 

1.2.    TemelÖzellikler

1.2.1   DHCPSunucusu

Test projesi

DHCP Sunucusu

Testin amacı

Hizmet DHCP'nin etkinleştirilmesi ve bir IP adres havuzu oluşturulması.

PC’nin bir IP adresini başarılı bir biçimde alıp alamadığının doğrulanması testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

1. DHCP Sunucusunu etkinleştirin ve eWeb yoluyla bir IP Havuzu oluşturun

2. PC, bir IP adresi alabilir.

 

Ölçüm kaydı

PC, bir IP adresi alabilir.

EG DHCP çevrimiçi kullanıcı listesi üzerinde, kullanıcı IP ayrıntıları gösterilebilmektedir.

Testin sonucu

DHCP sunucusu, her bir cihaza başarılı bir biçimde bir IP adresi atayabilmektedir.

1.2.2   WAN uplink

Test projesi

WAN uplink

Testin amacı

WAN portu; DHCP veya Statik veya PPPoE yoluyla IP alabilir

Ağ Geçidinin internete erişebildiğini doğrulama testi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

1. WAN yapılandırmasını açın ve Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla Internet açılan listesinden DHCP'yi seçin.

2. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla 8.8.8.8 adresine ping atın. Beklenen Sonuçlar: ping atma başarılı.

 

3. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla Internet açılan listesinden Statik IP'yi seçin.

4.    Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla 8.8.8.8 adresine ping atın. Beklenen Sonuçlar: ping atma başarılı.

5. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla WAN Ayarları sayfasındaki Internet açılan listesinden PPPoE'yi seçin.

6. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla 8.8.8.8 adresine ping atın. Beklenen Sonuçlar: ping atma başarılı

Ölçüm kaydı

Alınan IP adresinin, aşağıdakilerden herhangi biri seçildiğinde, internete erişebildiğinden emin olun. (DHCP, Statik IP, PPPoE)

PPPoE seçilmeden önce, PPPoE Sunucusunun yapılandırılmış olduğundan emin olun.

Testin sonucu

Ağ Geçidi; Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla WAN ayarları yapılarak İnternete erişebilmektedir.

 

1.2.3   Dual-WAN uplink

Test projesi

Dual-WAN uplink

Testin amacı

Ağ Geçidi üzerinde Dual-WAN Uplink'in etkinleştirilmesi.

Dual-WAN uplink üzerinden geçen trafik olup olmadığının kontrolü testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

Not:

1. Dengeli mod: Trafik, her bir WAN portunun ağırlığına göre çoklu linkler üzerine yayılacaktır. Örneğin; eğer WAN ve WAN1 ağırlığı sırasıyla 3 ve 2 olarak ayarlanmışsa, toplam trafiğin %%60'ı WAN üzerinden ve %40'ı ise WAN1 üzerinden yönlendirilecektir.

2. Birincil ve ikincil mod: Tüm trafik, birincil arayüz üzerinden yönlendirilir. Birincil arayüz başarısız olduğunda, trafik ikincil arayüze geçirilecektir. Eğer birden çok birincil ve ikincil arayüz varsa, lütfen bunların ağırlıklarını yapılandırın (Bakınız dengeli mod).

 

1. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla Çift-Hat (Dual-Line) yapılandırma sayfasını açın.

 

2. Dual-WAN uplink üzerinde yük dengesini (load balance) ayarlayın.

 

3. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla 8.8.8.8 adresine ping atın. Beklenen Sonuçlar: ping atma başarılı

4. Ağ Geçidi eWeb aracılığıyla Genel Bakış (Overview) seçeneğinden gerçek trafik akışını kontrol edin. Beklenen Sonuçlar: Dual-WAN üzerinden trafik geçmektedir.

 

Ölçüm kaydı

Dengeleme ilkesi (politikası) Scr-IP olarak seçildiğinde ve ağın tamamı sadece aynı IP ağ bölütüne sahip olduğunda, sadece bir wan portu görülebilmektedir

Testin sonucu

Dual-WAN, etkin bir şekilde daha fazla link bant genişliği ve link yedekliliği sağlayabilmektedir

 

 

1.2.4   LANPort VLAN

Test projesi

LAN Port VLAN

Testin amacı

LAN portu üzerinde VLAN’ın etiketlenmesinin (tag) etkinleştirilmesi

LAN portu üzerinde VLAN etiketlemenin (tag) DHCP tarafından kullanılabilir olup olmadığının doğrulanması testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. DHCP Sunucusunu etkinleştirin ve eWeb aracılığıyla VLAN 10 için IP Havuzu oluşturun

2. Port Menüsünden LAN Port VLAN yapılandırma sayfasını açın.

3. Port LAN 1 üzerinde VLAN 10'un etiketini kaldırın (untag)

 

NOT:

UNTAG (ETİKETİ KALDIR): Port, paketleri gönderirken VLAN etiketini (tag), switch'in yerel (native) VLAN yapılandırmasına benzer bir şekilde taşımaz.

TAG (ETIKETLE): Portun gönderdiği, VLAN'a karşılık gelen paketler; VLAN etiketini (tag), trank portunun yerel olmayan (non-native) VLAN’ına benzer şekilde taşıyacaktır.

Katılmıyor (Not Join): Port, VLAN'a ait değildir ve VLAN paketinin iletilmesi yani trank altında izin verilen VLAN yapılandırılırken VLAN'ın kaldırılması işlemine katılmaz

 

 

4. PC; IP 192.168.20.X adresini alabilir

 

Ölçüm kaydı

UNTAG VLAN (VLAN ETİKETİNİ KALDIR); port üzerinde yerel (native) VLAN'ı ayarlamak anlamına gelir

Testin sonucu

LAN Port VLAN; DHCP tarafından kullanıcıya farklı bir IP alt-ağ ağı alması için izin verilmesi amacıyla kullanılabilir.

1.2.5   IPsec VPN

Test projesi

IPsec VPN

Testin amacı

Yönlendiriciler arasında IPsec VPN’nin başarılı bir biçimde kurulması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar


Not:

    Eğer IPsec VPN sunucusu NAT cihazının altındaysa, port eşleme (mapping), UPD port 500 ve 4500 yapılandırılmalıdır.

 

1. Ana Merkezde bulunan A Yönlendiricisini IPsec sunucusu olarak yapılandırın.

l   VPN > IPSec seçimini yapın.

l   Bir ilke (politika) eklemek için “Ekle” üzerine tıklayın.

 2. İlke Türünü “Sunucu” olarak seçin, İlke Adı, Yerel Alt-Ağ, Önceden Paylaştırılan Anahtar kısımlarını doldurun.

 

 3. “IKE İlkesini” ayarlayın.

4. “Bağlantı İlkesini” ayarlayın.

 Diğer Reyee EG serisi yönlendiriciler ile VPN inşa etmek için, varsayılan ayarları değiştirmeyebilirsiniz; diğer cihazlar için, parametrelerin uygun bir biçimde yapılandırılması gereklidir.

5. Yönlendirici B’yi IPsec istemcisi olarak yapılandırın. İlke Türünü “İstemci” olarak seçin; İlke Adı, Eş Ağ Geçidi (Ana Merkezin genel IP adresi ve etki alanı), Yerel Alt Ağ, Eş Alt Ağ ve Önceden Paylaşılan Anahtar (Ana Merkezin Anahtarı ile aynı olmalıdır) alanlarını doldurun.

6. “IKE İlkesi” ve “Bağlantı İlkesi” değerlerini Ana Merkez ile aynı olacak şekilde ayarlayın. Tamamlanmış yapılandırma girdilerini İlke Listesi içerisinde görebilirsiniz.

7. Yönlendirici A’nın IPsec Bağlantı Durumu sayfasında, bağlantı kurulumu durumunu kontrol edin. Aşağıdaki ekran görüntüsü “Durum” için “TAMAM” seçimini göstermektedir, ve bu da IPsec VPN’nin başarılı bir şekilde oluşturulmuş olduğu anlamına gelir.

8. Yönlendirici B’de Ana Merkeze bağlanırlığı test edin.


Ölçüm kaydı

EG105G-P ve EG105GW arasında IPsec VPN'in kurulumu

Testin sonucu

Reyee EG, IPSec sunucusu ve istemcisi olarak kullanılabilir

 

 

1.2.6   L2TP VPN

Test projesi

L2TP VPN

Testin amacı

Yönlendiriciler arasında başarılı bir şekilde L2TP VPN kurulumu

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

Not:

    Eğer L2TP VPN sunucusu NAT cihazının altındaysa, port eşleme (mapping) ve udp port 1701 yapılandırılmalıdır.

 


1.      Ana Merkezde bulunan A Yönlendiricisini L2TP sunucusu olarak yapılandırın. VPN > L2TP seçin, L2TP Etkinleştirmeyi açın ve L2TP Türünü L2TP Sunucusu olarak seçin.

2.      Yerel tünel adresini, tünel IP adres aralığını, DNS Sunucusu kısımlarını doldurun.

3.      VPN istemcilerini oluşturun.

l   VPN > VPN İstemcileri seçimini yapın.

l   Bir istemci eklemek için “Ekle” üzerine tıklayın.

4.      Hizmet Türü ve Ağ Modunu seçin; Kullanıcı Adı, Parola ve Eş Alt Ağ kısımlarını doldurun.

5.      Yönlendirici B’yi L2TP istemcisi olarak yapılandırın ve Kullanıcı Adı ve Parola kısımlarını doldurun.

6.      Tünel IP’sini Dinamik olarak seçin ve Sunucu Adresi ve Eş Alt Ağ kısımlarını doldurun.

7.      Yönlendirici B’nin Tünel Listesi sayfasında tünel kurulum durumunu kontrol edin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, tünel IP’si alınmış ve tünel başarıyla kurulmuştur.

8.      Yönlendirici B’de Ana Merkeze bağlanırlığı test edin.


Ölçüm kaydı

EG105G-P ve EG105GW arasında L2TP VPN'in kurulumu

Testin sonucu

Reyee EG, L2TP sunucusu ve istemcisi olarak kullanılabilir

 

 

1.2.7   PPTP VPN

Test projesi

PPTP VPN

Testin amacı

Yönlendiriciler arasında PPTP VPN’nin başarılı bir biçimde kurulması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

NOT:

    Eğer PPTP VPN sunucusu NAT cihazının altındaysa, port eşleme, UPD port 1723 yapılandırılmalıdır.


1.      Ana Merkezdeki Yönlendirici A’yı PPTP sunucusu olarak yapılandırın. VPN > PPTP seçimini yapın.

2.      PPTP Türünü, PPTP Sunucusu olarak seçin ve yerel tünel adresi, tünel IP adres aralığı, DNS Sunucusu kısımlarını doldurun.

3.      VPN istemcilerini oluşturun.

 

 

4.      Hizmet Türü ve Ağ Modunu seçin; Kullanıcı Adı, Parola ve Eş Alt Ağ kısımlarını doldurun.

 

5.      Şubedeki Yönlendirici B’yi PPTP istemcisi olarak yapılandırın ve Kullanıcı Adı ve Parola kısımlarını doldurun.

6.      Tünel IP’sini Dinamik olarak seçin, Sunucu Adresi ve Eş Alt Ağ kısımlarını doldurun.

7.      Yönlendirici A’nın Tünel Listesi sayfasında tünel kurulum durumunu kontrol edin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, tünel başarıyla kurulmuştur.

8.      Yönlendirici A’da Şubeye bağlanırlığı test edin.


Ölçüm kaydı

EG105G-P ve EG105GW arasında PPTP VPN'in kurulumu

Testin sonucu

Reyee EG, PPTP sunucusu ve istemcisi olarak kullanılabilir

 

 

1.2.8   AkışKontrolü

Test projesi

Akış Kontrolü

Testin amacı

İstemcilerin toplam veya bağımsız trafik akışlarının kontrol edilebilmesi amacıyla bir sınır ayarlanması

 

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

A picture containing diagramDescription automatically generated

1. Akış Kontrolü özelliğinin etkinleştirilebilmesi için, öncelikle aşağıda gösterildiği gibi Yönlendirici > Gelişmiş > Akış Denetimi üzerine tıklanmalıdır.

2.    Ardından Özel İlke içerisinde + Ekle üzerine tıklayın.

3.    İlke Adını, IP/IP Aralığını girin ve Uplink / Downlink Hızı için sınırları belirleyin.

4.    Şimdi deneysel amaçla, trafik akış hızını test edebilmek için (speedtest.net veya App Store üzerinden indirebileceğiniz Speedtest uygulaması yoluyla) iki cihaz kullanacağız (bir iPhone ve bir iPad).

    Beklenen Sonuçlar: iPhone ve iPad cihazlarının trafik akış toplamı, belirlemiş olduğumuz sınırlara yakın olacaktır.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

5.    Karşılaştırma yapmak için, şimdi bir ayarı Düzenle üzerine tıklayarak değiştireceğiz.

Düzenle sekmesinde, Bant Genişliği Türünü Paylaşımlı’dan Bağımsız’a çevirin.

6.    Hız testini tekrar yapın ve sonuçları karşılaştırın.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Bu hız testinde, iPhone üzerindeki trafik akışı hızının dikkat çekici biçimde Karşıdan Yükleme (Download) için 4.33’ten 5.71’e ve Karşıya Yükleme (Upload) için ise 3.55’ten 9.47’ye çıktığını görebiliriz.

Ölçüm kaydı

Yukarıda gösterilen trafik akış hızındaki dikkate değer değişiklikler, Reyee Kablosuz cihazdaki Akış Denetimi özelliğinin kolayca ve sezgisel bir biçimde ele alınabileceğini doğrulamaktadır.

Testin sonucu

Yapılandırılmış Akış Denetimi ile, trafik akışının toplam veya bağımsız sınırları kontrol edilebilir.

 

1.3     Davranış

1.3.1   Uygulamakontrolü

Test projesi

Uygulama kontrolü

Testin amacı

Ağ geçidi üzerinde uygulama yönetiminin test edilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.   Kullanıcının 192.168.110.X adresini alabildiğinden emin olun

2.   Uygulama denetimi yapılandırma sayfasını açın ve denetimi ekleyin

3.   Tik Tok ve YouTube uygulamalarını engelleyip engelleyemediğinizi kontrol etmek için Uygulama'yı açın.

 

Ölçüm kaydı

Web sitesi ve Uygulama için test sonucunu kaydedin

Testin sonucu

Uygulama engellenebilmektedir

 

1.3.2   Websitesi yönetimi

Test projesi

Web sitesi yönetimi

Testin amacı

Ağ Geçidi üzerinde Web Sitesi yönetiminin etkinleştirilmesi

Web Sitesi engelleme testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

 

1. PC, Ağ Geçidinden 192.168.110.X adresini alır

2.  Web Sitesi Yönetimi yapılandırma sayfasını açın ve engellemek istediğiniz web sitesi grubunu ekleyin.

3. Web Sitesi Filtrelemeyi ayarlayın.

4.  Engellenmiş olup olmadığını test etmek için web sitesine bağlanın

Ölçüm kaydı

Kullanıcı tarafından alınan IP adresi, web sitesi filtreleme üzerinde yapılandırılmış IP adresi ile aynı olmalıdır

Testin sonucu

Web sitesi engellenebilmektedir Engelleme metinlerinin görüntülenebilmesi çok faydalı olacaktır.

 

 

1.3.3   Erişimdenetimi

Test projesi

Erişim Denetimi

Testin amacı

Erişim denetimi etkisini elde etmek için ACL oluşturulması (IP-tabanlı ve MAC-tabanlı).

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. Erişim Noktası 192.168.110.x adresini ve PC ise 192.168.10.x adresini alır

2. PC’nin Erişim Noktasına erişimini reddetmek için IP-tabanlı ACL oluşturun

3. ACL’nin uygulanmış olup olmadığını test etmek için PC tarafından Erişim Noktasına ping atılır.

  Aşağıdaki ekran görüntüsü, porta bağlanılamadığını göstermektedir

 

4. PC’nin internete erişiminin reddedilebilmesi için MAC-tabanlı ACL oluşturun (MAC-tabanlı varsayılan WAN portu üzerinde uygulanır)

 

5. İnternete erişmek için PC'yi kullanın. (8.8.8.8 adresine ping atın)

 Aşağıdaki şekil, ping zaman aşımını (timeout) göstermektedir.

 

Ölçüm kaydı

ACL sadece tek yönlü denetim yapabilir. (Bu da ters akış uyumsuzluğu anlamına gelir)

Testin sonucu

Ağ Geçidi üzerinde erişim denetimi kullanılabilir

 

 

 

1.4     KimlikDoğrulama

1.4.1   CloudKimlik Doğrulama (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama)

Test projesi

Cloud Kimlik Doğrulama (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama)

Testin amacı

Ağ Geçidi üzerinde Cloud Kimlik Doğrulamanın etkinleştirilmesi (Voucher/Account(Hesap)/tek tıklama)

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

1. Erişim Noktası ve Ağ Geçidinin cloud üzerinde çevrimiçi olduğundan emin olun.

2. Cloud üzerinde captive portalını oluşturun ve EG üzerinde uygulayın.

3. Cloud üzerinde Account (Hesap) ve Voucher oluşturun

 

Bir voucher paketi ekleyin

Voucher kodunu yazdırın

 

Hesap profilini (account profile) ekleyin

 

Hesap (account) ve parolayı (password) ekleyin

 

4. Voucher/Account(Hesap)/tek tıklamayı test etmek için SSID'ye bağlı telefonu kullanın

1623893284166

1623893276874

1623893256437

1623893267465

 

Ölçüm kaydı

Kimlik doğrulama testi için bir cihaz kullanılırken, lütfen ağı unutun ve kullanıcı bağlantısını kesin (örneğin, eğer hesap kimlik doğrulaması başarılıysa ve daha sonrasında Voucher kimlik doğrulamasını test etmek istiyorsanız, bu adımı gerçekleştirin).

Testin sonucu

Cloud kimlik doğrulamasında Account(Hesap)/Voucher/Tek tıklama kullanılabilir.

 

 

1.5     Gelişmiş

1.5.1   Porteşleme (mapping)

Test projesi

Port eşleme (mapping)

Testin amacı

Ağ Geçidi üzerinde Port eşlemenin (mapping) etkinleştirilmesi (Extra-net kullanıcıları intranet cihazlarının web yapılandırma arayüzüne erişebilirler.)

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. Erişim Noktası 192.168.110.140 Intranet adresini ve PC ise 172.26.4.1 Internet adresini alır. (extra-net kullanıcılarını PC ile simüle edin)

2. Port eşleme yapılandırma sayfasını açın ve yapılandırmayı yapın. (EG’nin harici ağ dışarı aktarım adresi 172.26.4.40’dır).

3. Web üzerinden Ruijie Erişim Noktasına oturum açmayı deneyin (tarayıcı üzerinden 192.168.110.140 adresini girin), Reyee Erişim Noktası, eWeb'e WAN üzerinden oturum açmayı destekleyemez

 

Ölçüm kaydı

Bu örnek sadece web’e oturum açma testi için olup bu nedenle port 80’e eşlenmiştir. Kullanmak istediğiniz porta eşleme yapabilirsiniz.

Testin sonucu

Ağ Geçidi üzerinde port eşleme (mapping) kullanılabilmektedir

 

 

1.5.2   Paketyakalama (capture)

Test projesi

Paket yakalama (capture)

Testin amacı

Ağ Geçidi üzerinde paket yakalamanın etkinleştirilmesi

Ping paketinin yakalanabildiğinin doğrulanması testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

1. PC, ağ geçidinden 192.168.110.236 IP’sini alır ve 8.8.8.8 adresine ping atar

2. Paket yakalama yapılandırma sayfasını açın ve yakalama işlemini başlatın

  En iyisi önce yakalamayı etkinleştirmek ve ardından ping atmaktır, bu şekilde ping etkileşiminin tüm süreci yakalanabilir

3. Yakalama durduğunda PACP dosyasını karşıdan yüklemek için tıklayın

4. PCAP dosyasını açın ve ping paketinin yakalanıp yakalanmadığını doğrulamak için ICMP'yi seçin.

 

Ölçüm kaydı

Eğer daha kesin paketleri yakalamak istiyorsanız, paket yapılandırma sayfasında, paket yakalama koşullarını eklemeniz gereklidir.

Testin sonucu

Ağ geçidi üzerinde paket yakalayabilmek çok daha kolaydır.

 

1.5.3   PPPoESunucusu

Test projesi

PPPoE Sunucusu

Testin amacı

PPPoE Sunucusu testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. PPPoE Sunucusunu etkinleştirin, senaryoya bağlı olarak Yerel Adresi ve IP Aralığını yapılandırın, VLAN’ı seçin

2. PPPoE hesabını oluşturun

3. Çevrimiçi kullanıcıları ve durumlarını kontrol edin

 

Ölçüm kaydı

PC doğru kullanıcı adı ve parola ile EG'ye bağlanır ve PPPoE yapılandırılmasını ayarlar, IP adresini alır ve internete erişir

Testin sonucu

PPPoE sunucusu özelliği EG tarafından desteklenmektedir

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support