Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee Switch PoC Guide V1.0-VN

2021-11-01 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

 

   

 

 

A picture containing text, clipart

Description automatically generated
 

 

 

 

 

 

 


A picture containing text, electronics

Description automatically generated

 

 

Hướng dẫn Chứng minh Khái niệm Switch Reyee

V1.0

 

 

 

 

 

Ruijie Networks

Fuzhou, Trung Quốc

Tuyên bố bản quyền

Ruijie Networks©2021

Ruijie Networks bảo lưu mọiquyền đối với tài liệu này. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, trích dẫn, saolưu, sửa đổi, chuyển giao, chuyển ngữ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại đốivới toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu này, dưới mọi hình thức hoặcphương tiện, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ruijie Networks.

Tuyênbố miễn trừ

Tài liệu này được cungcấp "nguyên trạng". Nội dung của tài liệu này có thể bị thay đổi màkhông cần thông báo trước. Vui lòng nhận thông tin mới nhất qua trang web củaRuijie Networks. Ruijie Networks nỗ lực đảm bảo tính chính xác của nội dung vàmiễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất và thiệt hại gây rado nội dung bị thiếu sót, không chính xác hoặc sai sót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩmcủa chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lời nói đầu

Tài liệu này cung cấp hướngdẫn kỹ thuật để giúp các kỹ sư thử nghiệm sản phẩm Switch. Tài liệu này có thểchứa các kịch bản, cấu hình, lệnh, ảnh chụp màn hình, sơ đồ mạng và mọi tàiliệu liên quan. Tài liệu này có thể không giúp giải quyết tình huống tương tựdo các điều kiện thực tế có sự khác biệt.

Đối tượng

l  Kỹ sư mạng

l  Quản trịmạng

 

Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật

l  Trang webcủa Ruijie Networks: http://www.ruijienetworks.com

l  Cổng dịchvụ Ruijie: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Sẵn sàng báo cáo lỗivà cung cấp lời khuyên trong bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào của Ruijie qua Cổngdịch vụ Ruijie

 

Tài liệu liên quan

Tài liệu

Mô tả

Tham chiếu lệnh

Mô tả các lệnh cấu hình liên quan, bao gồm chế độ lệnh, mô tả tham số, hướng dẫn sử dụng và các ví dụ liên quan.

Hướng dẫn tham chiếu và lắp đặt phần cứng

Mô tả các chức năng và tính năng vật lý, cung cấp các bước lắp đặt thiết bị, khắc phục sự cố phần cứng, thông số kỹ thuật của mô-đun, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dây cáp và đầu nối.

 

Lịch sử sửa đổi

Ngày

Nội dung sửa đổi

Người sửa đổi

20/5/2021

Xuất bản lần đầu V1.0

Ruijie GTAC


 

Mục lục

Lời nói đầu.. 3

1. Danh sách thử nghiệmSwitch Ruijie. 6

2. Danh sách thử nghiệmSwitch.. 8

2.1 Quản lý. 8

2.1.1 eWeb. 8

2.2 Tính năng cơ bản. 9

2.2.1 PoE. 9

2.2.2 Danh sách kiểmsoát quyền truy cập. 10

2.2.3 Máy chủ DHCP. 11

2.2.4 Giới hạn tốc độ. 11

2.2.5 Truyền đường dài 13

2.2.6 Cổng gộp. 15

2.2.7 IGMP Snooping. 17

2.3 Tính năng bảo mật 20

2.3.1 Bảo vệ cổng. 20

2.3.2 DHCP Snooping. 21

2.3.3 Kiểm soát storm.. 22

2.3.4 RLDP. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Danh sách thử nghiệm SwitchRuijie

Danh mục

Mục thử nghiệm

Mô tả

Đạt

Không đạt

Quản lý

Trang WEB

Mở trang WEB và đăng nhập vào switch thành công

 

 

Tính năng cơ bản

POE

Bật POE và cấp nguồn cho AP

 

Danh sách kiểm soát quyền truy cập

Tạo danh sách kiểm soát quyền truy cập để chặn quyền truy cập

 

 

Máy chủ DHCP

Kích hoạt dịch vụ DHCP và tạo Nhóm địa chỉ IP

Thử nghiệm để lấy địa chỉ IP trên máy tính

 

 

Giới hạn tốc độ

Thiết lập giới hạn tốc độ trên cổng, sau đó thực hiện kiểm tra tốc độ qua ứng dụng Speedtest

 

 

Truyền đường dài

Đảm bảo có thể bật nguồn thiết bị với tính năng truyền đường dài

 

 

Cổng gộp

Tạo cổng gộp và kiểm tra băng thông của cổng gộp

 

 

IGMP Snooping

Thử nghiệm IGMP Snooping

 

 

Tính năng bảo mật

Bảo vệ cổng

Bật tính năng Bảo vệ cổng, sau đó kiểm tra kết nối giữa các cổng với nhau

 

 

 

DHCP Snooping

Bật DHCP Snooping và PC có thể lấy đúng địa chỉ IP

 

 

Kiểm soát storm

Bật tính năng Kiểm soát storm và các đợt tấn công LAN Storm có thể được ngăn chặn bằng cách thiết lập giới hạn tốc độ lưu lượng trên các cổng

 

 

RLDP

Bật RLDP để kích hoạt tính năng phát hiện liên kết nhanh liên quan đến sự cố vòng lặp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Trước khi Chứng minh Khái niệm (PoC),vui lòng kiểm tra xem switch đã được nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới nhấtqua eWeb chưa. Dưới đây là ví dụ minh họa về cách thức kiểm tra phiên bản phầnmềm.

 


1.    Các bước đểđăng nhập eWeb được mô tả trong phần 2.1.1 (Trang tiếp theo).

2.    Dưới đây làví dụ về switch mẫu RG-ES209GC-P.

3.    Cổng eWeb cóthể thay đổi tùy theo loại mẫu.

 

Table

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Danh sách thử nghiệm Switch

1.1 Quản lý

1.1.1 eWeb

Dự án thử nghiệm

eWeb

Mục đích thử nghiệm

M trình duyt web và đăng nhp vào giao din qun lý switch thành công.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

A picture containing text, electronics

Description automatically generated

1. Kết nối PC với switch qua cáp mạng như hình minh họa ở trên. (trong ví dụ này, cổng Gi0/3 được kết nối)

2. Chỉ định IP 10.44.77.201/24 cho PC

3. Nhập IP mặc định của Switch là 10.44.77.200 vào trình duyệt

Trình duyệt được sử dụng phải là IE và các trình duyệt chính khác và mở chế độ tương thích.Table

Description automatically generated

4. Xác thực quyền truy cập trang Web. (Hiển thị cổng như bên trên)

Hồ sơ đo được

Đăng nhập vào eWeb thành công

Kết luận

Có thể dễ dàng mở eWeb bằng cách nhập 10.44.77.200 trên trình duyệt

Mẫu hỗ trợ

Tất cả dòng switch

 

 

1.2 Tính năng cơ bản

1.2.1 PoE

Dự án thử nghiệm

PoE

Mục đích thử nghiệm

Switch có thể cấp nguồn cho AP

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Bật nguồn Switch, kết nối AP với Switch bằng cáp mạng

2.    Bật cấu hình PoE bằng cách nhấp vào các nút bên dưới

Table

Description automatically generated

 

Có thể bật riêng switch PoE cho từng cổng

 

3.    Sau đó, trạng thái các cổng PoE sẽ được hiển thị ở đầu trang web.

Diagram

Description automatically generated

Hồ sơ đo được

Trong trường hợp này, 2,6 W (trong cổng #6) trên tổng 120 W được sử dụng do kết nối AP

Kết luận

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

Mẫu hỗ trợ

ES205GC-P  ES209GC-P  ES218GC-P  ES226GC-P

NBS3100-24GT4SFP-P  NBS3100-8GT2SFP-P

NBS3200-24GT4XS-P  NBS3200-48GT4XS-P

1.2.2 Danh sách kiểm soát quyền truy cập

Dự án thử nghiệm

Danh sách kiểm soát quyền truy cập

Mục đích thử nghiệm

Tạo danh sách kiểm soát quyền truy cập để chặn quyền truy cập

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

 

1. Kết nối PC1 với switch. (trong trường hợp này, đó là cổng Gi0/3)

A picture containing text, electronics

Description automatically generated

2.    Mở cấu hình ACL qua eWeb của switch

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.    Thêm một ACL dựa trên địa chỉ IP hoặc MAC, Sau đó áp dụng lên cổng Gi0/3

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

4.    Ping 8.8.8.8, Kết quả mong đợi: ping không thành công

A picture containing text

Description automatically generated

5.    Hủy áp dụng ACL trên cổng Gi0/3, sau đó ping 8.8.8.8

Kết quả mong đợi: ping thành công

Hồ sơ đo được

Sau khi xóa ACL khỏi cổng Gi0/3, quyền truy cập được khôi phục ngay lập tức

Kết luận

Khi áp dng ACL lên cng, quyn ruy cp có th b chn ngay lp tc.

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS

 

1.2.3 Máy chủ DHCP

Dự án thử nghiệm

Máy chủ DHCP

Mục đích thử nghiệm

Kích hoạt dịch vụ DHCP và tạo Nhóm địa chỉ IP

Thử nghiệm để xác nhận xem mỗi PC có thể lấy được một địa chỉ IP thành công hay không

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1. Bật Máy chủ DHCP qua eWeb

2.    Cả PC1 và PC2 đều có thể lấy địa chỉ IP.

Hồ sơ đo được

Cả PC1 và PC2 đều có thể lấy địa chỉ IP.

Kết luận

Máy chủ DHCP có thể thành công chỉ định địa chỉ IP cho từng thiết bị.

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS 5000

 

1.2.4 Giới hạn tốc độ

Dự án thử nghiệm

Giới hạn tốc độ

Mục đích thử nghiệm

Thiết lập giới hạn tốc độ trên cổng, sau đó thực hiện kiểm tra tốc độ qua ứng dụng Speedtest

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1. Mở trang cấu hình Giới hạn tốc độ từ menu Cổng.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.    Nhấp vào nút Sửa hàng loạt (Batch Edit) để vào cổng cấu hình giới hạn tốc độ. Chọn cổng, thiết lập Tốc độ nhận dữ liệu và Tốc độ truyền dữ liệu rồi nhấp vào OK

Trong ví dụ này, 10000 kbps được sử dụng để thiết lập cả Tốc độ nhận dữ liệu và Tốc độ truyền dữ liệu. Lưu ý rằng 10000 kbps bằng khoảng 10 mbps.Graphical user interface, application

Description automatically generated

Sau khi hoàn tất định cấu hình ở trên, chúng ta có thể thấy danh sách cổng như hình minh họa bên dưới. (Trong ví dụ này, cổng Gi2 được cài đặt bằng giới hạn tốc độ)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

3      Thực hiện kiểm tra tốc độ qua https://www.speedtest.net

    Kết quả mong đợi: Tốc độ được giới hạn thành công

Hồ sơ đo được

Tốc độ chưa được giới hạn tốc độ sẽ hiển thị như hình minh họa bên dưới.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Với tính năng Giới hạn tốc độ, có thể thấy rằng tốc độ lúc này đã được giới hạn như dự kiến. Lưu ý rằng giới hạn tốc độ được thiết lập trong khoảng 10 mbps.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Kết luận

Với cấu hình giới hạn tốc độ, tốc độ có thể được giới hạn một cách hiệu quả

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS

1.2.5 TruyềnPoE đi xa

Dự án thử nghiệm

Truyền PoE đi xa

Mục đích thử nghiệm

Đảm bảo có thể bật nguồn thiết bị với tính năng truyền đường dài.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

1. Tính năng Truyền đường dài có thể được đấu hình qua ứng dụng Ruijie Cloud trên điện thoại của bạn

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.    Chọn cổng để bật tính năng Truyền PoE đi xa, sau đó nhấp vào Lưu

Trong ví dụ này, cổng 17 được sử dụng để thiết lập tính năng Truyền đường dài. Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.    Xác nhận xem IP Camera đã bật lên chưa

    Kết quả mong đợi: IP Camera được bật bình thường

Hồ sơ đo được

Sau khi bật tính năng Truyền PoE đi xa, có thể bật IP camera kể cả khi nằm cách Switch Reyee 100 m

Kết luận

Tính năng Truyền đường dài có thể bật IP Camera thành công ở khoảng cách 100 mét

Mẫu hỗ trợ

Dòng ESW và NBS hỗ trợ PoE

1.2.6 Cổng gộp

Dự án thử nghiệm

Cổng gộp

Mục đích thử nghiệm

Tạo cổng gộp và kiểm tra băng thông của cổng gộp

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

A picture containing text, device, screenshot

Description automatically generated

1. Sơ đồ mạng mẫu được hiển thị như hình minh họa ở trên. (Trong ví dụ này, switch 1 là Switch Reyee, switch 2 là Switch Ruijie điển hình)

 

2.    Mở cấu hình Cổng gộp của Switch 1 từ menu của Cổng qua eWeb như hình minh họa bên dưới

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.    Chọn các cổng và thiết lập thành cổng gộp 1. (Trong trường hợp này, cổng 3 và 4 được chọn)

Lưu ý:

Các switch Reyee hiện chỉ hỗ trợ cổng gộp tĩnh

Graphical user interface, application

Description automatically generated

4.    Nếu cả hai thiết bị đều là switch NBS của Reyee, bạn có thể định cấu hình thiết bị trên eWeb

5.    Thêm cấu hình sau đây cho Switch Ruijie

SW2>enable

SW2#configure terminal

SW2(config)#interface range gigabitEthernet 0/3-4

SW2(config-if-range)#port-group 1

SW2(config-if-range)#exit

SW2(config)#interface aggregateport 1

SW2(config-if-AggregatePort 1)#switchport mode trunk

SW2(config-if-AggregatePort 1)#exit

SW2(config)#aggregateport load-balance src-mac

SW2(config)#exit

SW2#wr

6.    Thực hiện lệnh “show int agg 1” để kiểm tra băng thông của Cổng gộp 1

7.    Kết nối một máy tính xách tay với cổng down link của switch và tiếp tục ping, ngắt đường truyền từ cổng gộp và quan sát trạng thái ping

Hồ sơ đo được

Ping không bị ngắt kết nối

Kết luận

Dòng NBS hỗ trợ cổng gộp

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS

1.2.7 IGMP Snooping

Dự án thử nghiệm

IGMP Snooping

Mục đích thử nghiệm

Bật IGMP Snooping.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Timeline

Description automatically generated

Sơ đồ mạng điển hình được hiển thị như hình minh họa ở trên.

1.    Bật tính năng IGMP Report Suppression và lưu trong cài đặt chung

Đối với Gói Multicast không xác định, nên chọn Discard . (Ví dụ được minh họa như hình bên dưới)Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.    Bật IGMP Snooping và nhấp vào LưuGraphical user interface, application

Description automatically generated

3.    Thiết lập các cài đặt sau

Thêm VLAN cho lưu lượng multicast

    Trạng thái multicast: bật (bắt buộc)

   Học năng động: tắt

   Chọn các cổng thành viên (bắt buộc) (Trong ví dụ này, cổng 11 và 12 được chọn).

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Ghi chú: Nếu không có cổng nào được chọn, IGMP Snooping sẽ ngừng hoạt động.

4.    Thêm một VLAN cụ thể cho multicast và xác định Địa chỉ IP multicast, sau đó chọn cổng

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Trong trường hợp này, cổng 11 và 12 được chọn.

 

5.    Nếu switch phát hiện gói multicast, một danh sách được hiển thị trong bảng truy vấn

6.    Xác định ID hồ sơ và khoảng IP multicast, sau đó thiết lập Hành vi cùng với giấy phépGraphical user interface, application

Description automatically generated

Hồ sơ đo được

Trạng thái của IGMP Snooping được bật trên cổng Gi11 và Gi12 đối với VLAN 1

Kết luận

Có thể dễ dàng thiết lập tính năng IGMP Snooping trên Switch Reyee qua eWeb

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS

 

1.3 Tính năng bảo mật

1.3.1 Bảo vệ cổng

Dự án thử nghiệm

Bảo vệ cổng

Mục đích thử nghiệm

Bật tính năng Bảo vệ cổng, sau đó kiểm tra kết nối giữa các cổng với nhau

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Timeline

Description automatically generated

1.    Chỉ định IP 192.168.0.1/24 cho PC1

      IP 192.168.0.2/24 cho PC2

      IP 192.168.0.3/24 cho PC3

 

2.    Bật chế độ Bảo vệ cổng trên Cổng Gi1 và Gi2 qua eWeb. (Ví dụ được minh họa như hình bên dưới)

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

3.    PC1 ping PC2   Kết quả mong đợi: ping không thành công

    PC1 ping PC3   Kết quả mong đợi: ping thành công

PC2 ping PC3   Kết quả mong đợi: ping thành công

Hồ sơ đo được

Sau khi cổng Gi1 và Gi2 được thiết lập chế độ bảo vệ cổng, giao tiếp giữa PC1 và PC2 sẽ bị hạn chế.

Kết luận

Tính năng Bảo vệ cổng ngăn các cổng giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.

 

1.3.2 DHCP Snooping

Dự án thử nghiệm

DHCP Snooping

Mục đích thử nghiệm

Bật DHCP Snooping. PC có thể lấy đúng địa chỉ IP.

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1.    Chỉ định IP 192.168.0.2/24 cho PC2 (Máy chủ DHCP)

 

2.    Bật DHCP Snooping từ eWeb

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

3.    Kiểm tra xem PC1 có thể lấy địa chỉ IP không (ipconfig/renew)

Kết quả mong đợi: PC1 không lấy được địa chỉ IP

 

4.    Định cấu hình cổng đã kết nối với máy chủ DHCP thành cổng đáng tin cậy DHCP Snooping. (Trong ví dụ này, cổng Gi2 được thiết lập thành cổng đáng tin cậy)

Application

Description automatically generated with low confidence

5.    Lúc này, PC1 có thể lấy địa chỉ IP (ipconfig/renew)

Kết quả mong đợi: PC1 lấy địa chỉ IP thành công

Hồ sơ đo được

PC1 có thể lấy địa chỉ IP thành công sau khi cấu hình cổng tương ứng thành cổng đáng tin cậy

Kết luận

DHCP Snooping có thể chặn các gói tin được gửi từ máy chủ DHCP không đáng tin cậy một cách hiệu quả cho đến khi cổng tương ứng được thiết lập thành cổng đáng tin cậy

Mẫu hỗ trợ

RG-ES216GC RG-ES224GC RG-ES226GC-P

RG-ES218GC-P

Dòng NBS

 

 

1.3.3 Kiểm soát storm

Dự án thử nghiệm

Kiểm soát storm

Mục đích thử nghiệm

Bật tính năng Kiểm soát storm. Các đợt tấn công của LAN storm có thể được ngăn chặn bằng cách thiết lập giới hạn tốc độ lưu lượng trên các cổng

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1. Mở trang cấu hình Kiểm soát storm từ menu Bảo mật

2.    Nhấp vào nút Sửa hàng hoạt để thiết lập giới hạn tốc độ cho broadcast, Multicast không xác định và Unicast không xác định, rồi nhấp vào OK

Trong ví dụ này, tính năng Kiểm soát storm được thiết lập trên cổng Gi 0/2, giới hạn tốc độ của từng kiểu truyền thông tin được minh họa như hình bên dưới.Graphical user interface, application

Description automatically generated

Sau khi hoàn tất định cấu hình ở trên, chúng ta có thể thấy danh sách cổng như hình minh họa bên dưới. (Trong ví dụ này, cổng Gi2 được sử dụng để thiết lập tính năng Kiểm soát storm)

3.    Mô phỏng một broadcast storm từ PC2. (Lưu ý: Cổng Gi2 trên switch được kết nối với PC2)

    Kết quả mong đợi: Switch kiểm soát broadcast storm thành công

Hồ sơ đo được

Có thể ngăn các đợt tấn công của broadcast storm trên Cổng Gi2 của switch bằng cách thiết lập giới hạn tốc độ lưu lượng trên cổng này

Kết luận

Tính năng Kiểm soát storm có thể ngăn các đợt tấn công của LAN storm một cách hiệu quả bằng cách cấu hình giới hạn tốc độ lưu lượng trên các cổng cụ thể

Mẫu hỗ trợ

Dòng NBS

 

1.3.4 RLDP

Dự án thử nghiệm

RLDP (Giao thức phát hiện liên kết nhanh)

Mục đích thử nghiệm

Bật RLDP để kích hoạt tính năng phát hiện liên kết nhanh liên quan đến sự cố vòng lặp

Quy trình thử nghiệm và kết quả mong đợi

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1.    Mở trang cấu hình RLDP từ menu Nâng cao. Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.    Bật RLDP với Khôi phục trạng thái Err-disable đã được kích hoạt, sau đó nhấp vào Lưu.

Trong ví dụ này, ấn định 3 giây cho Khoảng thời gian gửi gói tin Hello và 30 giây cho Khoảng thời gian khôi phục trạng thái err-disable.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

3.    Bật Phát hiện vòng lặp bằng cách chọn một cổng từ Danh sách cổng trong menu Quản lý RLDP

Trong ví dụ này, cổng Gi2 được chọn để thiết lập tính năng Phát hiện vòng lặp

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

4.    Tại thời điểm này, có thể kiểm tra trạng thái cổng trong menu Thông tin RLDPGraphical user interface, application

Description automatically generated

5.    Mô phỏng vòng lặp từ PC2

(Lưu ý: Cổng Gi2 trên switch được kết nối với PC2)

    Kết quả mong đợi: Phát hiện vòng lặp và Cổng Gi2 ngừng hoạt động thành công

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

1.    Thêm switch vào Ruijie Cloud và đảm bảo switch kết nối mạng

2.    Mở ỨNG DỤNG Ruijie Cloud và truy cập vào tài khoản

3.    Bật RLDP trên ỨNG DỤNG Ruijie Cloud

4.    Cáp UTP được kết nối với 2 cổng của switch

5.    Kiểm tra trạng thái cổng, một trong hai cổng sẽ ngừng hoạt động

Hồ sơ đo được

Phát hiện vòng lặp và Cổng Gi2 ngừng hoạt động thành công bằng cách kích hoạt tính năng RLDP trên cổng này

Kết luận

Switch Reyee có thể nhanh chóng phát hiện vòng lặp bằng cách thiết lập RLDP với các cổng cụ thể, cổng gặp phải vòng lặp sẽ bị cảnh báo, chặn hoặc ngừng hoạt động

Mẫu hỗ trợ

Dòng ESW và NBS

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support